ราคาพันธุ์สัตว์

รายการอาทิตย์วันราคา(+/-)หน่วย
ลูกไก่ไทย2517/6/202420.00-บาท/ตัว
ลูกไก่ไทย2410/6/202420.00-บาท/ตัว
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar2517/6/202410,000.00-บาท/ตัว
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar2410/6/202410,000.00-บาท/ตัว
ลูกสุกร ขุนเล็ก (Free PRRS.)2517/6/20241,900.0070.00บาท/ตัว
ลูกสุกร ขุนเล็ก (Free PRRS.)2410/6/20241,900.0070.00บาท/ตัว
ลูกไก่ไข่ บราวน์2517/6/202428.00-บาท/ตัว
ลูกไก่ไข่ บราวน์2410/6/202428.00-บาท/ตัว
เป็ดรุ่น ซุปเปอร์2517/6/2024180.00-บาท/ตัว
เป็ดรุ่น ซุปเปอร์2410/6/2024180.00-บาท/ตัว
สุกรพ่อพันธุ์ 312517/6/202430,000.00-บาท/ตัว
สุกรพ่อพันธุ์ 312410/6/202430,000.00-บาท/ตัว
ลูกสุกร ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม2517/6/20241,500.00-บาท/ตัว
ลูกสุกร ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม2410/6/20241,500.00-บาท/ตัว
ไก่รุ่นไข่ บราวน์2517/6/2024175.00-บาท/ตัว
ไก่รุ่นไข่ บราวน์2410/6/2024175.00-บาท/ตัว
ลูกเป็ดไข่ ซุปเปอร์2517/6/202427.00-บาท/กก
ลูกเป็ดไข่ ซุปเปอร์2410/6/202427.00-บาท/ตัว
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย2517/6/20246,000.0070.00บาท/ตัว
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย2410/6/20246,000.0070.00บาท/ตัว
ลูกสุกร ขุนเล็ก W (หย่านม)2517/6/20241,400.00-บาท/ตัว
ลูกสุกร ขุนเล็ก W (หย่านม)2410/6/20241,400.00-บาท/ตัว
ลูกสุกร ขุนเล็ก2517/6/20241,800.0070.00บาท/ตัว
ลูกสุกร ขุนเล็ก2410/6/20241,800.0070.00บาท/ตัว
ลูกไก่เนื้อ2517/6/202417.50-บาท/ตัว
ลูกไก่เนื้อ2410/6/202417.50-บาท/ตัว
ลูกเป็ดเนื้อ2517/6/202435.00-บาท/ตัว
ลูกเป็ดเนื้อ2410/6/202435.00-บาท/ตัว

อ้างอิง: ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)