บริการของเรา

ทีมงานวิชาการของมาสเตอร์ เวท ทั้งสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้านพร้อมที่จะให้บริการทั้งด้านการจัดการและให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ รวมทั้งให้ความรู้ด้านวิชาการและการบริการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการด้านตรวจสุขภาพสัตว์
ทีมงานวิชาการเจาะเลือดเพื่อวิเคราะห์โรค รวมทั้งตรวจระดับภูมิคุ้มกัน เพื่อใช้ในการวางโปรแกรมวัคซีน เพื่อควบคุมป้องกันโรคในฟาร์ม
บริการด้านการพัฒนาผลผลิต
เรามีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์ที่คอยวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรอาหารให้กับลูกค้าเพื่อให้เหมาะกับสายพันธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดให้ลูกค้า
บริการด้านการจัดการฟาร์ม​
ทีมงานวิชาการให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการฟาร์ม, โปรแกรมการทำวัคซีน, การใช้ยาในฟาร์ม รวมทั้งการผ่าตัดในฟาร์ม
บริการด้านห้องปฏิบัติการ
ทีมงานเก็บตัวอย่างและทำการทดสอบเบื้องต้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยชุดทดสอบที่ทันสมัย ควบคุมการปฏิบัติงานให้ปลอดเชื้อด้วยการใช้ชุดคลุมป้องกันเชื้อ, หน้ากาก, ถุงมือและรองเท้าบู้ท

มาตรฐานของเรา