ประวัติความเป็นมา

เครือมาสเตอร์ เวท กรุ๊ป ผู้นำทางด้านโรงงานการผลิต ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มากกว่า 30 ปี, เราพัฒนาจากบริษัทขนาดเล็กก้าวสู่กลุ่มบริษัทที่มีการดำเนินงานครบวงจรในการดูแลสุขภาพสัตว์ เครือมาสเตอร์ เวท กรุ๊ป ประกอบด้วย โรงงานผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์, โรงงานผลิตอาหารเสริมสำหรับสัตว์, บริษัทนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, บริษัทแล็บสำหรับวิจัยและควบคุมคุณภาพสินค้า, บริษัทขนส่งที่มีคุณภาพและคงคุณภาพของสินค้ารวมทั้งมีมาตรการการป้องกันโรคระบาดอย่างเข็มงวด เน้นความปลอดภัยและรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า รวมทั้งบริษัทจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

"เรามุ่งมั่นอยากให้วงการ ปศุสัตว์ของประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล"

บริษัท มาสเตอร์ เวท จำกัด ใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน เราคิดและวางแผนให้เกษตรกรมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและเกิดผลประโยชน์สูงสุด เราลงมือทำให้ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับผู้ใช้งานและสภาพแวดล้อม เราคำนึงถึงผลตอบแทน เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุด

นายสัตวแพทย์ อติชาต ครองแถว

ประธานกรรมการบริหาร

สาส์นจากผู้บริหาร

บริษัท มาสเตอร์ เวท จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของทีมสัตวแพทย์ เรามีความมุ่งมั่น อยากให้วงการปศุสัตว์ไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล บริษัท มาสเตอร์ เวท จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตยารักษาโรค อาหารเสริมต่างๆ และยังให้คำแนะนำ วางแผนการใช้ยา สูตรผสมอาหารต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่เกษตรกร โดยมีปณิธานที่ว่า ซื่อสัตย์ จริงใจ พร้อมให้บริการ

บริษัท มาสเตอร์ เวท จำกัด ใช้หลักการบริหารแบบ Customer centric คือ ความต้องการของลูกค้าของเราทุกคนจะสำคัญสำหรับเราที่สุด และต้องสร้างผลกำไรที่ดีที่สุดให้แก่คู่ค้าของเราโดย มีความเชื่อมั่นว่าการที่บริษัทจะเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังต้องใส่ใจสร้างคุณค่าอย่างต่อ เนื่องใน 3 ด้าน คือ

ความเชื่อหลัก 3 ข้อ ข้างต้นคือ “ปรัชญาองค์กร” ที่บริษัทฯ ยึดเป็นหลักในการดำเนินงาน จากการดำเนินมากว่า 30 ปี ปัจจุบันบริษัท มาสเตอร์ เวท จำกัด ได้เติบโตขึ้น และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีบริษัทภายในเครือ 7 บริษัท และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถนนสามัคคี จังหวัดนนทบุรี และมีโรงานผลิตเวชภัณฑ์และอาหารเสริม ที่มีมาตรฐาน FAMI-QS ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม

“วิสัยทัศน์”

เป็นผู้นำด้านเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมทางสัตวแพทย์ในประเทศไทย และ พร้อมขยายงานสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการสร้างสุขภาพที่ดี ให้กับสัตว์ในฟาร์มและสัตว์เล็ก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและคุณภาพ จากโรงงานผลิตมาตรฐานระดับโลก

“พันธกิจ”

“คุณค่า”

เครือมาสเตอร์ เวท กรุ๊ป ยังคงดำรงการเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และอาหารเสริม ทั้งนี้ เกิดจากความเชื่อมั่น ในมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากคู่ค้า, เกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และจากความทุ่มเทของพนักงานในทุกภาคส่วนขององค์กร และเรายังคงตั้งปณิธานที่จะพัฒนาและ รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของทุกภาคส่วนให้ดียิ่งขึ้นไป

เชี่ยวชาญ - นวัตกรรม - คุณภาพ

โครงสร้างขององค์กร

พื้นที่ใช้สอย
ตารางเมตร
0
สินค้า
รายการ
0 +
ตัวแทนจำหน่าย
ประเทศ
0
ความไว้วางใจ
ปี
0

ไทม์ไลน์

บริษัท มาสเตอร์ เวท จำกัด
ก่อตั้งปี พ.ศ.2537
logo (1)
บริษัท อลิอันซ์ อิมเพ็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ก่อตั้งปี พ.ศ.2545
logo (3)
บริษัท เซตต้า ฟาร์มา จำกัด
ก่อตั้งปี พ.ศ.2548
logo (2)
บริษัท ฟูด อเวนิว จำกัด
ก่อตั้งปี พ.ศ.2552
logo (6)
บริษัท เซิร์ช อินโนแลบ จำกัด
ก่อตั้งปี พ.ศ.2563
logo (8)
บริษัท เอ็กซ์ 2 โลจิสติกส์ จำกัด
ก่อตั้งปี พ.ศ.2563
logo (7)