ราคาวัตถุดิบ

รายการอาทิตย์วันราคาหน่วย
ปลาป่น2410/06/202440.70บาท/กก
ปลาป่น234/6/202441.70บาท/กก
รำสกัด2410/06/20249.70บาท/กก
รำสกัด234/6/20249.60บาท/กก
กากถั่วเหลือง2410/06/202421.95บาท/กก
กากถั่วเหลือง234/6/202422.15บาท/กก
รำขาว2410/06/20249.90บาท/กก
รำขาว234/6/20249.80บาท/กก
มัน2410/06/20247.70บาท/กก
มัน234/6/20247.70บาท/กก
ข้าวโพดเม็ด2410/06/202411.60บาท/กก
ข้าวโพดเม็ด234/6/202411.05บาท/กก
ปลายข้าวเจ้า2410/06/202414.50บาท/กก
ปลายข้าวเจ้า233/6/202414.50บาท/กก

อ้างอิง: ราคาทั่วไป