มาสเตอร์ เวท กรุ๊ป ผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเวชภัณฑ์มาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการเติบโตควบคู่ธุรกิจคุณ

เราทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการทำการเกษตรกรรมในรูปแบบสัตว์เศรษฐกิจ รวมทั้งจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มีคุณภาพทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคอาหารเสริมต่างๆ แนะนำและวางแผนการใช้ยา สูตรผสมอาหารต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่เกษตรกร โดยมีปณิธานที่ว่า “ซื่อสัตย์ จริงใจ พร้อมให้บริการ” นับจากนั้นมาเป็นเวลา 30 ปี ที่ บริษัท มาสเตอร์ เวท จำกัด มุ่งมั่น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของเกษตรกร จากความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งพัฒนาโรงงานให้ทันสมัยมีการใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการผลิตให้ทุกขั้นตอนได้มาตรฐานสากล

30 ปี แห่งความไว้ใจ
เคียงข้างปศุสัตว์ไทย
สู่ความสำเร็จ
"เรามุ่งมั่นอยากให้วงการ ปศุสัตว์ของประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล"

บริษัท มาสเตอร์ เวท จำกัด ใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน เราคิดและวางแผนให้เกษตรกรมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและเกิดผลประโยชน์สูงสุด เราลงมือทำให้ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับผู้ใช้งานและสภาพแวดล้อม เราคำนึงถึงผลตอบแทน เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุด

นายสัตวแพทย์ อติชาต ครองแถว

ประธานกรรมการบริหาร

พื้นที่ใช้สอย
ตารางเมตร
0
สินค้า
รายการ
0 +
ตัวแทนจำหน่าย
ประเทศ
0
ความไว้วางใจ
ปี
0

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Swine
ruminant
poulity
aquatic
pets

ข่าวสารและบทความ