หน้าฝนกับปัญหาอุ้งเท้าอักเสบในไก่เนื้อ

หน้าฝนกับความชื้นเป็นสิ่งที่มักจะมาคู่กันเสมอ แล้วความชื้นสูงส่งผลกับอุ้งเท้าไก่ได้อย่างไรและปัญหาอุ้งเท้าอักเสบส่งผลกระทบอย่างไรต่ออุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อ

อุ้งเท้าอักเสบ หรือ Foot pad dermatitis (FPD) คือรอยโรคบนอุ้งเท้าของไก่บริเวณที่สัมผัสกับพื้น โดยในระยะแรกอาจพบเพียงจุดแดงเล็กๆ ซึ่งสามารถลุกลามไปทั่วฝ่าเท้าและพัฒนาเป็นแผลหลุมได้ ส่งผลให้ไก่ไม่ค่อยลุกเดิน กินน้ำและอาหารได้ลดลง ทำให้น้ำหนักไม่เป็นไปตามที่เป้าหมาย ราคาขายลดลงตามน้ำหนักและคุณภาพขาที่เสียไป

สาเหตุของอุ้งเท้าอักเสบ

1.การจัดการวัสดุรองพื้น : วัสดุรองพื้นที่ไม่ได้คุณภาพ เปียกชื้นและทับถมเป็นสาเหตุหลักของการเกิด อุ้งเท้าอักเสบ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันก่อนอุ้งเท้าจะเสียหาย ควรจัดการให้วัสดุรองพื้นมีคุณภาพเสมอ โดย
  • สะอาด แห้ง ไม่เป็นฝุ่น ดูดซับได้ดี
  • มีปริมาณเหมาะสมเพียงพอต่อพื้นที่การเลี้ยงและความหนาแน่นของไก่
  • ปรับระดับไลน์น้ำและแรงดันให้เหมาะสมกับความสูงและจำนวนไก่
  • แสงในโรงเรือนกระจายทั่วถึง
  • ระบายอากาศ ความชื้น ออกจากโรงเรือน ไม่ให้ความชื้นสูงเกินไป
2.โภชนาการ : โภชนาการที่ดีจะช่วยให้ไก่มีสุขภาพลำไส้ที่ดีและช่วยลดปัญหาวัสดุรองพื้นเปียกได้
  • แร่ธาตุ : รักษาระดับโซเดียม คลอไรด์ให้สมดุลเพื่อป้องกันการกินน้ำมากเกินไปทำให้มูลที่ได้เหลว มีน้ำมาก
  • แหล่งโปรตีนต้องได้คุณภาพ
  • หลีกเลี่ยงส่วนประกอบที่มีไฟเบอร์สูง
  • มีโปรแกรมยากันบิดในอาหาร
3.สุขภาพลำไส้ : การรักษาสุขภาพลำไส้ คือ ส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาคุณภาพของวัสดุรองพื้น โดยสามารถทำได้โดยการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม มีการฆ่าเชื้อโรงเรือนก่อนลงไก่ มีการวางระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างครอบคลุม หมั่นตรวจสอบสุขภาพฝูงอยู่เสมอและวางโปรแกรมวัคซีนกันบิดหรือสารเสริมช่วยเพิ่มสุขภาพระบบทางเดินอาหารอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นในช่วงหน้าฝนควรเพิ่มการจัดการในส่วนของความชื้นเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพแกลบเสียหายและบำรุงสุขภาพลำไส้ไก่ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ โดยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น Shuramy Tech ในการดูดซับความชื้นในโรงเรือน ป้องกันแกลบเปียกชื้น และเสริมสุขภาพให้ลำไส้ด้วย Probiotic คุณภาพอย่าง BIO-LACTO เพื่อลดอาการท้องเสียและการขับแอมโมเนียในไก่อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพแกลบรองพื้นในโรงเรือนที่เปียกชื้น
ภาพแกลบที่ดี แห้ง ร่วนซุย
ภาพฝูงไก่เนื้อ
ภาพอุ้งเท้าอักเสบ

ชูรามาย เทค

สรรพคุณ

ไบโอ-แลคโต

สรรพคุณ

ผู้ประพันธ์บทความ
Budsayamad

บทความ อื่นๆ