การจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งและปลา

การจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งและปลา จัดเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะผู้เลี้ยงกุ้งและปลาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของกุ้งและปลา

สนิมเหล็ก จัดเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากปฏิกริยาของ สนิมเหล็กจากรูป Fe+2 ซึ่งยังเป็นรูปที่ไม่เสถียร ยังคงต้องเกิดปฏิกริยาอีกครั้งด้วยการจับกับ ออกซิเจน(O2) อีกครั้งให้กลายเป็น Fe+3 ถึงจะเสถียร หากปฏิกริยาเกิดขึ้น ในท่อเลือดภายในตัวกุ้งและปลา สนิมเหล็กจะแย่งจับออกซิเจนในตัวกุ้ง ทำให้กุ้งมีภาวะการขาดออกซิเจน(hypoxia)

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ควรใช้สารที่ไม่อันตรายและสามารถจับกับสนิมเหล็กในน้ำก่อนที่จะดูดซึมเข้าสู่เหงือก แล้วก่อให้เกิดปัญหา ตัวอย่างสารนั้นคือ ซีโอไลท์(zeolite) โรยให้ทั่วบริเวณพื้นบ่อและเน้นตำแหน่งที่มีการปรากฎของสนิมเหล็ก จะช่วยลดปัญหาของสนิมเหล็กได้มาก
สนิมเหล็กที่ปรากฏในบ่อ
สนิมเหล็กที่จับกับออกซิเจนในตัวกุ้ง
สนิมเหล็กที่ถูกจับด้วย ซีโอไลท์ ก่อนที่จะรบกวนกุ้ง
ผู้ประพันธ์บทความ
Supachai

บทความ อื่นๆ